main manu
 
 

גני ילדים מדעיים "מדע קט" – קרית חיים

 

אשכול של 3 גני ילדים מדעיים הכוללים ,בנוסף לפונקציות הרגילות של גנ"י, גם מבואה משותפת להתכנסויות, ח' מדעים, מתחם פעילות/ פעלתון וחצר מדעים משותפת.

 

 

 

COPYRIGHT © 2022 Rafi Carmi Architecture & Urbanism

About accessibility

הפעל נגישות

 

 

בניית אתרים