main manu
 
 

מרכז השרות לתושב – הדר, חיפה

 

מרכז השרות לתושב של עיריית חיפה, ממוקם בבניין קיים שהוסב ליעודו החדש.
מספק פתרונות לתושבים ולאנשי עסקים בכל התחומים המוניציפלים.

 

 

COPYRIGHT © 2022 Rafi Carmi Architecture & Urbanism

About accessibility

הפעל נגישות

 

 

בניית אתרים